» Home » Stichting en vereniging
 

Stichting en vereniging

Huismerknotaris, de goedkope notaris voor uw akten. Het oprichten van een vereniging is mogelijk bij notariŽle akte, bij onder­handse akte of bij een mondelinge afspraak. De wet kent verschillende soorten verenigingen:

  • Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid. Van deze verenigingen zijn de statuten in een notariŽle akte opgenomen. In de statuten worden onder meer opgenomen de naam van de vereniging en de gemeente van vestiging, het doel van de vereniging, de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging, de wijze van bijeenroepen van de algemene vergadering, de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders en de bestemming van het batig saldo van de vereni­ging ingeval van ontbinding of de wijze waarop die bestemming moet worden vastgesteld.
  • Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid (alle andere verenigingen). In deze verenigingen zijn de bestuurders in eigen persoon volledig aansprakelijk voor de daden en schulden van de vereniging.
Het oprichten van een stichting is alleen mogelijk bij notariŽle akte. Bekende stichtingen zijn die voor goede doelen. Daarnaast bestaan er veel stichtingen op het gebied van maatschappelijk welzijn, religie en levensovertuiging, volksgezondheid, kunst & cultuur, natuur-, milieu- en landschapsbescherming, internationale aangelegenheden, dierenbescherming en reddingswezen.
In tegenstelling tot verenigingen mogen stichtingen op grond van de wet geen leden hebben.


Het te berekenen tarief is opgebouwd uit:

  • Kosten notariskantoor
  • Recherchekosten diverse registers
  • Inschrijvingskosten Handelsregister
  • BTW

 
Top plaatsen
Eindhoven
Helmond
Geldrop
Son en Breugel
Populaire plaatsen
Veldhoven
Waalre
Best
Sint Oedenrode
Plaatsen dichtbij
Mierlo
Nuenen
Beek en Donk
Veghel