» Home » Bedrijf » Aandelen overdragen
 

Voorwaarden laag tarief overdracht van aandelen

Huismerknotaris, de goedkope notaris voor uw akten. Akten voor het overdragen van aandelen kunnen tegen een laag tarief worden uitgevoerd, indien:
 • u schriftelijk aangeeft welke aandelen zullen worden overgedragen;
 • u de koopovereenkomst van de aandelen dan wel de gegevens daarvoor aanlevert;
 • u voor de aanlevering zorgt van de gegevens/personalia van de bij de overdracht betrokken personen;
 • u geldige legitimatiebewijzen overlegt.

Wat verwachten wij van u?

 1. Kopie legitimatiebewijs/-bewijzen aanleveren
 2. Tijdige aanlevering van door Huismerknotaris opgevraagde stukken, waaronder statuten, aandeelhoudersregister en titels, uiterlijk 8 werkdagen voor de passeerafspraak.
 3. Tijdig doorgeven van eventuele extra afspraken die u in de akte van aandelenoverdracht wilt laten opnemen, per e-mail, uiterlijk 8 werkdagen voor de passeerafspraak. De afhandeling van deze afspraken is niet in het geoffreerde tarief inbegrepen.

Wat mag u van ons verwachten?

 1. Controle identiteit
 2. Inventarisatie van omstandigheden en wensen ten aanzien van de vennootschap / geven van voorlichting over de consequenties van de betreffende dienst aan betrokkenen alsmede het uiteenzetten van de daaraan verbonden gevolgen
 3. Overleg met de accountant en/of de bank
 4. Onderzoek naar de betrokken (natuurlijke / rechts-)personen in de daartoe strekkende registers
 5. Maken van de akte en de onderhandse stukken
 6. Maken van uw nota, zodat u een overzicht hebt van de te betalen bedragen
 7. Tijdige toezending van de concept akte, de onderhandse stukken en de nota
 8. Overleg accountant/bank over kapitaalstorting
 9. Controle dat de volledige koopsom tijdig op de derdengeldenrekening is gestort
 10. Het tekenen van de akte (passeren)
 11. Werkzaamheden voor wettelijk verplichte registratie van de akte binnen tien dagen na passeren
 12. Het afgeven van afschrift(en) of uittreksels van de getekende akte
 13. Akte bewaren in brandvrije ruimte en overeenkomstig andere wettelijke voorschriften

 
Top plaatsen
Eindhoven
Helmond
Geldrop
Son en Breugel
Populaire plaatsen
Veldhoven
Waalre
Best
Sint Oedenrode
Plaatsen dichtbij
Mierlo
Nuenen
Beek en Donk
Veghel