» Home » Bedrijf » BV oprichten
 

Voorwaarden laag tarief oprichting BV

Huismerknotaris, de goedkope notaris voor uw akten. Oprichtingsakten voor besloten vennootschappen kunnen tegen een laag tarief worden uitgevoerd, indien:
 • de BV "met contant geld" wordt opgericht, een storting van minimaal € 18.000 op rekening van de BV;
 • u voor aanlevering zorgt van de volgende gegevens: de naam en het doel van de BV, de vestigingsplaats, de waarde van de aandelen, tot welk maximaal bedrag aandelen kunnen worden uitgegeven;
 • u voor aanlevering zorgt van de gegevens/personalia van de bij de oprichting betrokken personen en hun functies; maximaal twee oprichters (natuurlijke- of rechtspersonen in Nederland gevestigd met Nederlandse aandeelhouders;
 • u zelf de kapitaalstorting en de bankverklaring regelt;
 • u geldige legitimatiebewijzen overlegt.

Wat verwachten wij van u?

 1. Kopie legitimatiebewijs/-bewijzen aanleveren, uiterlijk vijf werkdagen na opdracht
 2. De met de opdrachtbevestiging meegezonden informatieformulieren invullen en uiterlijk vijf werkdagen na opdracht aanleveren 
 3. Tijdige aanlevering van de overige door Huismerknotaris opgevraagde stukken
 4. Tijdig doorgeven van eventuele extra afspraken die u in de oprichtingsakte wilt laten opnemen, per e-mail, uiterlijk 8 werkdagen voor de passeerafspraak.

Wat mag u van ons verwachten?

 1. Controle identiteit
 2. Inventarisatie van omstandigheden en wensen ten aanzien van de vennootschap / geven van voorlichting over de consequenties van de betreffende dienst aan betrokkenen alsmede het uiteenzetten van de daaraan verbonden gevolgen
 3. Onderzoek naar de betrokken (natuurlijke / rechts-)personen in de daartoe strekkende registers
 4. Maken van de akte
 5. Maken van uw nota, zodat u een overzicht hebt van de te betalen bedragen
 6. Tijdige toezending van de concept akte en de nota
 7. Indien noodzakelijk, wijzigingen aan de Kamer van Koophandel doorgeven
 8. Het tekenen van de akte (passeren)
 9. Werkzaamheden voor wettelijk verplichte registratie van de akte binnen tien dagen na passeren
 10. Het afgeven van afschrift(en) of uittreksels van/uit de getekende akte
 11. Akte bewaren in brandvrije ruimte en overeenkomstig andere wettelijke voorschriften

 
Top plaatsen
Eindhoven
Helmond
Geldrop
Son en Breugel
Populaire plaatsen
Veldhoven
Waalre
Best
Sint Oedenrode
Plaatsen dichtbij
Mierlo
Nuenen
Beek en Donk
Veghel