» Home » Personen- & familiezaken » Samenlevingscontract
 

Voorwaarden laag tarief samenlevingscontract

Huismerknotaris, de goedkope notaris voor uw akten. Samenlevingscontracten, huwelijkse voorwaarden en testamenten kunnen tegen een laag tarief worden uitgevoerd, indien:

 • u samenwoont en geen kinderen heeft;
 • u samenwoont en uitsluitend kinderen uit deze relatie heeft;
 • u getrouwd bent en geen kinderen heeft;
 • u getrouwd bent en uitsluitend kinderen uit deze relatie heeft;
 • u geldige legitimatiebewijzen overlegt.

De afspraak die u maakt voor deze dienst is altijd bedoeld als eerste bespreking; het passeren vindt daarna op een in onderling overleg te bepalen datum plaats. Tijdens de eerste afspraak bezien wij met u welke wensen u heeft en of dit goedkoopste product van toepassing is. Daarna maken wij een afspraak voor passeren.

Wat verwachten wij van u?

 1. Kopie legitimatiebewijs/-bewijzen aanleveren, uiterlijk vijf werkdagen na opdracht
 2. De met de opdrachtbevestiging meegezonden informatieformulieren invullen en uiterlijk vijf werkdagen na opdracht aanleveren
 3. Tijdige aanlevering van de overige door Huismerknotaris opgevraagde stukken
 4. Tijdig doorgeven van eventuele extra afspraken die u in de samenlevingsovereenkomst wilt laten opnemen, per e-mail, uiterlijk 8 werkdagen voor de passeerafspraak.

Het geoffreerde tarief is gebaseerd op het opmaken en passeren van een akte indien geen bijzonderheden van toepassing zijn. Om te bezien of dat in uw situatie zo is, nodigen wij u na ontvangst van uw opdracht uit voor een voorbespreking.

Wat mag u van ons verwachten?

 1. Controle identiteit
 2. Gesprek, inventarisatie van persoonlijke omstandigheden en wensen / geven van voorlichting over de consequenties van de betreffende dienst aan betrokkenen alsmede het uiteenzetten van de daaraan verbonden gevolgen
 3. Onderzoek naar de betrokken personen in de daartoe strekkende registers
 4. Maken van de samenlevingsovereenkomst
 5. Maken van uw nota, zodat u een overzicht hebt van de te betalen bedragen met betrekking tot de samenlevingsovereenkomst
 6. Tijdige toezending van de concept akte en de nota
 7. Het tekenen van de akte (passeren)
 8. Het afgeven van afschrift(en) of uittreksels van/uit de getekende akte
 9. Werkzaamheden voor wettelijk verplichte registratie van de akte binnen tien dagen na passeren
 10. Inschrijving van de akte in het Centraal Testamenten Register
 11. Ontvangst en controle van de verzamellijst van het Centraal Testamenten Register
 12. Akte bewaren in brandvrije ruimte en overeenkomstig andere wettelijke voorschriften

 
Top plaatsen
Eindhoven
Helmond
Geldrop
Son en Breugel
Populaire plaatsen
Veldhoven
Waalre
Best
Sint Oedenrode
Plaatsen dichtbij
Mierlo
Nuenen
Beek en Donk
Veghel