» Home » Huis & Hypotheek » Hypotheekakten
 

Voorwaarden laag tarief hypotheekakten

Huismerknotaris, de goedkope notaris voor uw akten. Hypotheekakten kunnen tegen een laag tarief worden uitgevoerd, indien:
 • uw persoonlijke situatie overzichtelijk is en er geen sprake is van bijzonderheden;
 • u in uw hoedanigheid als contractspartij een natuurlijk persoon bent
 • het een hypotheek voor particulier woningbezit betreft (waarbij er één registergoed met hypotheek wordt bezwaard). Een offerte voor commercieel onroerend goed of een monument wordt op verzoek toegezonden. Ook voor appartementen kunnen afwijkende werkzaamheden nodig zijn;
 • het een hypotheek betreft met een onderliggende waarde van maximaal € 500.000;
 • u tijdig geldige legitimatiebewijzen overlegt.

Wat verwachten wij van u?

 1. Kopie legitimatiebewijs/-bewijzen aanleveren, uiterlijk vijf werkdagen na opdracht
 2. De met de opdrachtbevestiging meegezonden informatieformulieren invullen en uiterlijk vijf werkdagen na opdracht aanleveren
 3. Indien van toepassing, aanlevering bestaande hyptheekakte uiterlijk vijf dagen na opdracht
 4. Tijdige aanlevering van de overige door Huismerknotaris opgevraagde stukken
 5. Aanlevering – door de bank – van de hypotheekopdracht van uw bank, uiterlijk 10 werkdagen voor de passeerafspraak
 6. Aanlevering van aflosnota's uiterlijk 10 werkdagen voor de passeerafspraak door het notariskantoor zijn ontvangen.
 7. Indien de hypotheekbank als voorwaarde stelt dat er kredieten of persoonlijke leningen moeten worden afgelost, moeten de betreffende aflosnota's eveneens uiterlijk 8 werkdagen voor de passeerafspraak door het notariskantoor zijn ontvangen.

Wat mag u van ons verwachten?

 1. Controle identiteit
 2. Onderzoek naar het pand bij het Kadaster
 3. Onderzoek naar de betrokken personen in de daartoe strekkende registers
 4. Maken van de hypotheekakte voor het vestigen van een hypotheek op de woning
 5. Maken van uw nota, zodat u een overzicht hebt van de te betalen en ontvangen bedragen met betrekking tot de hypotheek
 6. Tijdige toezending van de concept akte en de nota
 7. Het geven van voorlichting over de consequenties van de betreffende dienst aan betrokkenen alsmede het uiteenzetten van de daaraan verbonden gevolgen
 8. Controle dat de volledige hypotheeksom tijdig op de derdengeldenrekening is gestort
 9. Het tekenen van de akte (passeren)
 10. Uitbetaling van de gelden
 11. Werkzaamheden voor wettelijk verplichte registraties van de akten binnen tien dagen na passeren
 12. Het afgeven van afschrift(en) of uittreksels van/uit de getekende akte(n)
 13. Akte bewaren in brandvrije ruimte en overeenkomstig andere wettelijke voorschriften

 
Top plaatsen
Eindhoven
Helmond
Geldrop
Son en Breugel
Populaire plaatsen
Veldhoven
Waalre
Best
Sint Oedenrode
Plaatsen dichtbij
Mierlo
Nuenen
Beek en Donk
Veghel