» Home » Huis & Hypotheek » Leveringsakten
 

Voorwaarden laag tarief leveringsakten

Huismerknotaris, de goedkope notaris voor uw akten. Leveringsakten kunnen tegen een laag tarief worden uitgevoerd, indien:
 • uw persoonlijke situatie en die van de verkoper overzichtelijk is en er geen sprake is van bijzonderheden;
 • u in uw hoedanigheid als koper een natuurlijk persoon bent;
 • het levering voor particulier woningbezit betreft (waarbij er één registergoed wordt geleverd en/of met hypotheek wordt bezwaard). Een offerte voor commercieel onroerend goed of een monument wordt op verzoek toegezonden. Ook voor appartementen kunnen afwijkende werkzaamheden nodig zijn;
 • het een levering betreft met een onderliggende waarde van maximaal € 500.000;
 • zowel u als de verkoper geldige legitimatiebewijzen overlegt.

Wat verwachten wij van u?

 1. Kopie legitimatiebewijs/-bewijzen aanleveren, uiterlijk vijf werkdagen na opdracht
 2. Tijdige aanlevering van de koopovereenkomst (meestal via de makelaar), uiterlijk vijf werkdagen na opdracht
 3. De met de opdrachtbevestiging meegezonden informatieformulieren invullen en uiterlijk vijf werkdagen na opdracht aanleveren
 4. Indien van toepassing, aanlevering eigendomsbewijs uiterlijk vijf dagen na opdrachtTijdige aanlevering van de overige door Huismerknotaris opgevraagde stukken
 • Tijdig doorgeven van eventuele extra afspraken die door verkoper en koper met elkaar worden gemaakt, per e-mail, uiterlijk 8 werkdagen voor de passeerafspraak.
 • De notaris verzoekt de bank van de verkoper om de aflosnota's van de hypotheek van de verkoper uiterlijk 10 werkdagen voor de passeerafspraak op het notariskantoor te  ontvangen. Als deze termijn niet wordt gehaald, moet het notariskantoor in uw belang extra werkzaamheden verrichten om de afslosnota's alsnog tijdig te krijgen. Dit brengt extra kosten met zich mee.
 • Indien de hypotheekbank als voorwaarde stelt dat er kredieten of persoonlijke leningen moeten worden afgelost, moeten de betreffende aflosnota's eveneens uiterlijk 8 werkdagen voor de passeerafspraak door het notariskantoor zijn ontvangen.
 • Wat mag u van ons verwachten?

  1. Controle identiteit
  2. Beoordeling van de koopovereenkomst
  3. Onderzoek naar het pand bij het Kadaster
  4. Onderzoek naar de betrokken personen in de daartoe strekkende registers
  5. Verzoek aan de bank van de verkoper met het verzoek de afslosnota(‘s) uiterlijk 10 werkdagen in het bezit te stellen van het notariskantoor 
  6. Controle tijdige ontvangst van de waarborgsom of bankgarantie
  7. Maken van de akte van levering
  8. Maken van uw nota, zodat u een overzicht hebt van de te betalen en ontvangen bedragen met betrekking tot de overdracht
  9. Tijdige toezending van de concept akte en de nota
  10. Het geven van voorlichting over de consequenties van de betreffende dienst aan betrokkenen alsmede het uiteenzetten van de daaraan verbonden gevolgen
  11. Controle dat de volledige koopsom (inclusief de hypotheeksom) tijdig op de derdengeldenrekening is gestort
  12. Het tekenen van de akte (passeren)
  13. Uitbetaling van de gelden
  14. Werkzaamheden voor wettelijk verplichte registraties van de akten binnen tien dagen na passeren
  15. Het afgeven van afschrift(en) of uittreksels van/uit de getekende akte(n)
  16. Akte bewaren in brandvrije ruimte en overeenkomstig andere wettelijke voorschriften

   
  Top plaatsen
  Eindhoven
  Helmond
  Geldrop
  Son en Breugel
  Populaire plaatsen
  Veldhoven
  Waalre
  Best
  Sint Oedenrode
  Plaatsen dichtbij
  Mierlo
  Nuenen
  Beek en Donk
  Veghel