» Home » Huis & Hypotheek » Leverings- en hypotheekakten
 

Voorwaarden laag tarief leverings- en hypotheekakten

Huismerknotaris, de goedkope notaris voor uw akten. Leverings- en hypotheekakten kunnen tegen een laag tarief worden uitgevoerd, indien:
 • uw persoonlijke situatie en die van de verkoper overzichtelijk is en er geen sprake is van bijzonderheden;
 • u in uw hoedanigheid als koper een natuurlijk persoon bent en geen rechtspersoon (bijvoorbeeld stichting of bedrijf);
 • het een levering en/of hypotheek voor particulier woningbezit betreft (waarbij er één registergoed wordt geleverd en/of met hypotheek wordt bezwaard). Een offerte voor commercieel onroerend goed of een monument wordt op verzoek toegezonden. Ook voor appartementen kunnen afwijkende werkzaamheden nodig zijn;
 • het een levering en/of hypotheek betreft met een onderliggende waarde van maximaal € 500.000;
 • zowel u als de verkoper tijdig geldige legitimatiebewijzen overlegt.

Wat verwachten wij van u?

 1. Kopie legitimatiebewijs/-bewijzen aanleveren, uiterlijk vijf werkdagen na opdracht
 2. Tijdige aanlevering van de koopovereenkomst (meestal via de makelaar), uiterlijk vijf werkdagen na opdracht
 3. De met de opdrachtbevestiging meegezonden informatieformulieren invullen en uiterlijk vijf werkdagen na opdracht aanleveren
 4. Indien van toepassing, aanlevering bestaande hyptheekakte uiterlijk vijf dagen na opdracht
 5. Indien van toepassing, aanlevering eigendomsbewijs uiterlijk vijf dagen na opdracht
 • Tijdige aanlevering van de overige door Huismerknotaris opgevraagde stukken
 • Indien van toepassing, tijdige storting van de waarborgsom of het doen afgeven van een bankgarantie (10% van de koopprijs).
 • Aanlevering – door de bank – van de hypotheekopdracht van uw bank, uiterlijk 8 werkdagen voor de passeerafspraak
 • Tijdig doorgeven van eventuele extra afspraken die door verkoper en koper met elkaar worden gemaakt, per e-mail, uiterlijk 8 werkdagen voor de passeerafspraak.
 • De notaris verzoekt de bank van de verkoper om de aflosnota's van de hypotheek van de verkoper uiterlijk 10 werkdagen voor de passeerafspraak op het notariskantoor te ontvangen. Als deze termijn niet wordt gehaald, moet het notariskantoor in het belang van de koper extra werkzaamheden verrichten om de afslosnota's alsnog tijdig te krijgen. Dit breng extra kosten met zich mee.
 • Indien de hypotheekbank als voorwaarde stelt dat er kredieten of persoonlijke leningen moeten worden afgelost, moeten de betreffende aflosnota's eveneens uiterlijk 8 werkdagen voor de passeerafspraak door het notariskantoor zijn ontvangen.
 • Wat mag u van ons verwachten?

  1. Controle identiteit
  2. Beoordeling van de koopovereenkomst
  3. Onderzoek naar het pand en het perceel bij het Kadaster
  4. Onderzoek naar de betrokken personen in de daartoe strekkende registers
  5. Verzoek aan de bank van de verkoper om de aflosnota(‘s) uiterlijk 10 werkdagen in het bezit te stellen van het notariskantoor
  6. Controle tijdige ontvangst van de waarborgsom of bankgarantie
  7. Maken van de akte van levering
  8. Maken van de hypotheekakte voor het vestigen van een hypotheek op de gekochte woning
  9. Gelden opvragen bij de hypotheekverstrekker van de koper
  10. Maken van uw nota, zodat u een overzicht hebt van de te betalen en ontvangen bedragen met betrekking tot de overdracht en/of de hypotheek
  11. Tijdige toezending van de concept akte(n) en de nota
  12. Het geven van voorlichting over de consequenties van de betreffende dienst aan betrokkenen alsmede het uiteenzetten van de daaraan verbonden gevolgen
  13. Controle dat de volledige koopsom (inclusief de hypotheeksom) tijdig op de derdengeldenrekening is gestort
  14. Het tekenen van de akten (passeren)
  15. Uitbetaling van de gelden
  16. Werkzaamheden voor wettelijk verplichte registraties van de akten binnen tien dagen na passeren
  17. Het afgeven van afschrift(en) of uittreksels van/uit de getekende akte(n)
  18. Akte bewaren in brandvrije ruimte en overeenkomstig andere wettelijke voorschriften

   
  Top plaatsen
  Eindhoven
  Helmond
  Geldrop
  Son en Breugel
  Populaire plaatsen
  Veldhoven
  Waalre
  Best
  Sint Oedenrode
  Plaatsen dichtbij
  Mierlo
  Nuenen
  Beek en Donk
  Veghel